Audycja "Wierchy"

Autorstwa Anny Mlekodaj
emitowana w radiu internetowym na stronie radioalex.pl w piątki o godzinie 18:30. (Odcinki powtarzane są w niedzielę o 11:30 i w poniedziałek o 18:30)

NAJNOWSZY ODCINEK:


SEZON III

odcinki 78-


SEZON II

odcinki 41-77


SEZON I

Odcinki 1-40

Odcinek 25 – Stare a Nowe w Rolnictwie Podhala

Odcinek 25 Stare a Nowe w Rolnictwie Podhala - pokłosie "Wskazania... " Do Młodych Rolników  

Odcinek 28 – Wolność – Testament Ojców

Odcinek 28 Wolność - Testament Ojców CD analizy "Wskazań Dla Synów Podhala"  

O Autorze

Anna Mlekodaj

Dr hab., profesor PPUZ Nowy Targ

Anna Mlekodaj – dr hab. nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny. (Absolwentka filologii polskiej UJ, doktorat na podstawie dysertacji pt. Literackie warianty bajki ludowej w świetle tekstologii folklorystycznej, 2004; habilitacja na podstawie całokształtu dorobku naukowo-dydaktycznego oraz książki pt. Kwietno Pani. O gwarowej poezji Podhala w ujęciu kulturowym, 2016). Obszar badawczy to literatura i kultura Podtatrza w aspekcie literaturoznawczym, kulturowym, medioznawczym i edukacyjnym. Autorka monografii poświęconej gwarowej poezji Podhala, kilku znaczących antologii poezji i prozy podhalańskiej, a także ponad 60 artykułów naukowych w większości poświęconych kulturze i literaturze Podtatrza w rozmaitych aspektach jej funkcjonowania – od tradycyjnego folkloru po internetową manifestację góralskiej kultury. Reprezentowała Polskę m.in. na międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej kulturze górskich terenów świata (2015 r. Utah Valley University, USA). Zawodowo związana z PPWSZ od początku istnienia uczelni. Prowadzi m.in. kurs literatury i kultury regionu Podtatrza. Autorka programu studiów podyplomowych z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza, wdrożonego do realizacji roku ak. 2008/2009. W latach 2008-2012 prorektor do spraw nauki i współpracy Podhalańskiej PWSZ. Naukowo zajmuje się literaturą gwarową regionu Podtatrza w ujęciu kulturowym i językoznawczym. WIĘCEJ O AUTORZE:

Radio Alex Zakopane

DŹWIEKI DO POBRANIA